Άδειες πολεοδομίας/Κατάθεση φακέλου πολεοδομίας

REGIONAL PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITIES’ PERMITS / SUBMISSION OF FILES
Άδειες πολεοδομίας/Κατάθεση φακέλου πολεοδομίας

Πριν ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής η μεγάλης ανακατασκευής – ανακαίνισης οποιουδήποτε κτιρίου στην Ελλάδα, πρέπει πρώτα να εκδοθούν οι απαραίτητες σχετικές άδειες. Η ABC for Greece αναλαμβάνει να τις διευθετήσει όλες, χωρίς τη δική σας εμπλοκή. Η έρευνα του καθεστώτος ιδιοκτησίας του ακινήτου, η συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, η βεβαίωση για το υψόμετρο του πεζοδρομίου από τον τοπικό Δήμο, η έγκριση επιτρεπόμενου ύψους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η κατάθεση δήλωσης κτηματολογίου, η πιστοποίηση καθορισμού αιγιαλού και παραλίας, η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αλλαγής χρήσης κτιρίου, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων και τελικά η έκδοση άδειας δόμησης με την κατάθεση του συνολικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες είναι θέματα που δε θα σας απασχολήσουν, γιατί καλύπτονται από την ABC for Greece και τους συνεργάτες της.