Απαιτήσεις πολεοδομικής νομοθεσίας

URBAN LAWS AND BUILDING REGULATIONS
Απαιτήσεις πολεοδομικής νομοθεσίας

Στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορες πολεοδομικές διατάξεις ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο. Στην ABC for Greece συμμορφωνόμαστε με την υπάρχουσα  πολεοδομική νομοθεσία όπως αυτή εφαρμόζεται σε κάθε γεωγραφική περιοχή, καθώς και με τις απαιτήσεις σας  έτσι ώστε κάθε φορά να βρίσκουμε την καλύτερη δυνατή λύση.