Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών χώρων

INTERIOR ARCHITECTUAL DESIGN
Αρχιτεκτονική μελέτη εσωτερικών χώρων

Η διαφορά της ABC for Greece από τον ανταγωνισμό είναι ότι όχι μόνο σας παραδίδει ένα σπίτι με τις δικές σας προδιαγραφές, αλλά μπορεί, αν εσείς το θελήσετε, να το επιπλώσει, εξοπλίσει και διακοσμήσει πλήρως. Με άλλα λόγια, παραδίδουμε ένα σπίτι έτοιμο να κατοικηθεί, αμέσως μόλις φτάσετε στην Ελλάδα. Θεωρήστε δεδομένο, ότι θα έχετε πλήρη σύνδεση με τηλέφωνο, διαδίκτυο, φως, νερό και παροχή θέρμανσης με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.