Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός, Ανακαίνιση, Λειτουργικότητα, Προσαρμογή στο Περιβάλλον

ARCHITECTURAL DESIGN, RENOVATION, FUNCTIONALITY, ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT
Αρχιτεκτονική, Σχεδιασμός, Ανακαίνιση, Λειτουργικότητα, Προσαρμογή στο Περιβάλλον

Η αρχιτεκτονική μελέτη και ο σχεδιασμός είναι από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρει η ABC for Greece. Η εξειδίκευση και η μακρά πείρα των αρχιτεκτόνων μας, πτυχιούχων ελληνικών και ξένων ανωτάτων ιδρυμάτων, εγγυάται το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου με σαφείς και αισθητικά άρτιες λύσεις σε κάθε κατασκευαστική σας ανάγκη.

Η ABC for Greece προσφέρει σχεδιαστικές υπηρεσίες καθ’ όλη την διάρκεια κατασκευής, εκδίδει όλες τις σχετικές άδειες, εκπονεί τρισδιάστατα αρχιτεκτονικά σχέδια, παρέχει εναλλακτικές λύσεις σχετικά με τις προδιαγραφές και το κόστος των υλικών κατασκευής καθώς και στατικές  και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για τεχνικά και οικονομικά θέματα που αφορούν το έργο.