Ασφαλιστική υποστήριξη

INSURANCE COVERAGE
Ασφαλιστική υποστήριξη

Στην ABC for Greece μέλημά μας δεν είναι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον. Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με κορυφαίες πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες, για να είμαστε βέβαιοι ότι τα κτίρια που παραδίδουμε, είτε από κατασκευή είτε από ανακατασκευή, πληρούν όλους τους όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων, έτσι ώστε εάν απαιτηθεί αποζημίωση, να καταβληθεί άμεσα από την ασφαλιστική εταιρία.

Ακόμα, για σας που έρχεστε να μείνετε στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να έχετε ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη. Ο ασφαλιστικός μας σύμβουλος είναι ενήμερος για τις απαιτήσεις του νόμου, αλλά και για τις πραγματικές καλύψεις που χρειάζεστε, ώστε να νοιώθετε και να είστε ασφαλείς από την πρώτη μέρα που θα κατοικείτε  στην Ελλάδα.