ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ABC for Greece

Αυτό που κάνει την ABC for Greece ξεχωριστή είναι ότι προσφέρουμε ολοκληρωμένες και πολλαπλές υπηρεσίες. Αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, εσωτερικοί διακοσμητές, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλιστές και managers διασφαλίζουν κάθε στάδιο της επένδυσης σας και σας παραδίδουν το ακίνητο σας με τις δικές σας προδιαγραφές, σε πλήρη λειτουργία και έτοιμο να κατοικηθεί, όπως ακριβώς το είχατε ονειρευτεί.

Ακόμα, για να διευκολύνουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία, ένας manager της ABC for Greece, ο προσωπικός σας Client Service Director, θα επιμελείται όλων των σταδίων των εργασιών που σας αφορούν, θα σας ενημερώνει για τις εξελίξεις και φυσικά θα μεταφέρει τις δικές σας παρατηρήσεις και αλλαγές προς υλοποίηση στα στελέχη της ABC for Greece.
Φυσικά τα στελέχη μας γνωρίζουν Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά και έχουμε συνεργάτες μεταφραστές για τις περισσότερες γλώσσες του κόσμου.