Καλώς ήρθατε στην ABC

H ABC for Greece είναι εταιρία παροχής μελετητικών, τεχνικών, κατασκευαστικών, νομικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα και εταιρίες που ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν ή να ανακαινίσουν ακίνητο στην Ελλάδα.
Η ABC for Greece είναι μία ανεξάρτητη εταιρία παροχής πολλαπλών υπηρεσιών, έτσι ώστε η απόκτηση η/και η ανακαίνιση ακίνητου στην Ελλάδα να μπορεί να ολοκληρωθεί ακόμα και από απόσταση. Εσείς επιλέγετε το ακίνητο και η ABC for Greece κι εμείς θα σας το παραδώσουμε υλοποιημένο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, νομικά κατοχυρωμένο, σε πλήρη λειτουργία, ακόμα και επιπλωμένο, αν το επιθυμείτε.
Η έδρα μας βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά καλύπτουμε ολόκληρη την Ελλάδα.