Κατασκευή και συνεχής επίβλεψη

CONSTRUCTION AND SUPERVISION
Κατασκευή και συνεχής επίβλεψη

Η επίβλεψη κάθε κατασκευαστικού έργου είναι μια από τις βασικές υπηρεσίες που παρέχει η ABC for Greece. Εκμεταλλευόμενοι την τεράστια εμπειρία μας, ελέγχουμε και συντονίζουμε ένα πλήρες δίκτυο εξειδικευμένων εργοδηγών και οικοδομικών συνεργείων. Πρόκειται για εργασία που τα στελέχη μας κάνουν εδώ και 30 χρόνια στην Ελλάδα και την Κύπρο, και η πείρα μας σ’ αυτό τον τομέα φαίνεται και από τους μέχρι σήμερα πελάτες μας . Οι μηχανικοί και οι managers  της ABC for Greece είναι σε θέση να υλοποιήσουν πλήρως την κατασκευή, ανακαίνιση, μετατροπή, αναβάθμιση, προσθήκη και επέκταση σε κάθε είδους κτίριο σε όλη την Ελλάδα.