ΜΕΛΕΤΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Είτε πρόκειται για κατοικία, κατάστημα ή γραφεία επιχείρησης, η ABC for Greece προσπαθεί πάντα να προσαρμόσει το κτίριο στις ανάγκες σας, οι οποίες, τις περισσότερες φορές είναι μοναδικές και συγκεκριμένες. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεργαζόμαστε στενά προσπαθώντας πάντα να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες σας στο μέγιστο βαθμό. Με δεδομένο ότι οι πελάτες μας δε διαμένουν στην Ελλάδα, οι αρχιτέκτονες και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα, ώστε η επικοινωνία μας να είναι απρόσκοπτη και συνεχής.

URBAN LAWS AND BUILDING REGULATIONS
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

COST EFFECTIVE PROJECT MANAGEMENT
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ARCHITECTURAL DESIGN, RENOVATION, FUNCTIONALITY, ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

REGIONAL PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT AUTHORITIES’ PERMITS / SUBMISSION OF FILES
ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ / ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

TAXES, LEVIES AND CHARGES
ΦΟΡΟΙ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ