Νομικός έλεγχος του ακινήτου

LEGAL INSPECTION ANALYSIS OF PROPERTY
Νομικός έλεγχος του ακινήτου

Βεβαιωνόμαστε ότι το ακίνητο, στο οποίο σκοπεύετε να επενδύσετε  , είναι νόμιμο και ελεύθερο βαρών. Γι’ αυτό το λόγο ερευνούμε τους τίτλους του και την κατάστασή του στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολόγιο, ελέγχοντας για πιθανά βάρη, ελαττώματα και λόγους ακυρότητας. Επιπρόσθετα σας εκπροσωπούμε στη σύναψη των συμβολαίων, βοηθώντας ή διευκρινίζοντας τυχόν προβληματικά σημεία.