ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Αντωνόπουλος Παντελής, Αρχιτέκτων D.P.L.G.

Καλλίτση Μαρία, Δικηγόρος

Κιντώνης Χρήστος, Αρχιτέκτων Ε.Μ.Π.

Μανουσάκη Ιωσηφίνα. Client Service Director