Παροχές και Υπηρεσίες

SUPPLIES AND SERVICES
Παροχές και Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ένα σπίτι που έχει παροχή θέρμανσης, ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, της πιο γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο, ακόμα και υπηρεσίες καθαριότητας.