«Πράσινος» έλεγχος κτιρίου

“GREEN” INSPECTION OF THE BUILDING
«Πράσινος» έλεγχος κτιρίου

Κάθε κτίριο πρέπει να συμμορφώνεται με τους νέους περιβαλλοντικούς νόμους σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ABC for Greece διενεργεί έλεγχο με ενεργειακούς επιθεωρητές στο κέλυφος του κτιρίου, τη θερμομόνωση που διαθέτει, τον προσανατολισμό του καθώς και τον ηλεκτρομηχανολογικό του εξοπλισμό και μεριμνά για την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών ως προς το ενεργειακό επίπεδο που ανήκει.