Τεχνικός έλεγχος του ακινήτου

TECHNICAL INSPECTION OF PROPERTY
Τεχνικός έλεγχος του ακινήτου

Διενεργούμε έναν ή περισσότερους επί τόπου ελέγχους του ακινήτου καθώς και ελέγχους στην Πολεοδομία, στο Δασαρχείο και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, αν χρειάζεται, συγκρίνουμε την τωρινή του κατάσταση με τα αρχικά σχέδια και την οικοδομική άδεια, ελέγχουμε τη νομιμότητα των κτισμάτων και την οικοδομησιμότητα των οικοπέδων. Η ABC for Greece διαθέτει εξειδικευμένους διπλωματούχους μηχανικούς, ώστε να σας εξασφαλίζουμε πως ότι βλέπετε, αυτό ακριβώς αγοράζετε. Ένα 100% νόμιμο ακίνητο, χωρίς κανένα πρόβλημα και χωρίς κρυμμένα ελαττώματα.