Υποστήριξη μετά την πώληση

POST PURCHASE SUPPORT
Υποστήριξη μετά την πώληση

Αναλαμβάνουμε όλους τους αναγκαίους ελέγχους συντήρησης / επισκευής που μπορεί να χρειάζονται, με συμβόλαιο που θα έχει συμφωνηθεί από πριν.