Φόροι, εισφορές και τέλη

TAXES, LEVIES AND CHARGES
Φόροι, εισφορές και τέλη

Οι νόμοι του ελληνικού κράτους απαιτούν την καταβολή  φόρων, εισφορών και τελών σε δημόσιους  φορείς και οργανισμούς. Κατόπιν συμφωνίας, η ABC for Greece διαχειρίζεται όλες αυτές τις πληρωμές και κάθε άλλη χρηματική διαδικασία που έχει να κάνει με το ακίνητο.